Kasy fiskalne

Kasy, drukarki i taksometry fiskalne wszystkich najlepszych marek. Pełny zakres usług.
Teraz kasy fiskalne online.

Helper - kasy fiskalne online

Asseco WAPRO

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, instytucji i jednostek budżetowych o różnym profilu.

Programy Asseco WAPRO

Asseco WAPRO MOBILE Asseco WAPRO MOBILE

Helper Mobile

Nowczesne rozwiązanie mobilne dla kolektorów danych klasy PDA, zintegrowane z programem WF-Mag.
Dostępna wersja 5.01

Wkrótce wersja dla systemu Android!


Rozwiązania dedykowane

Dla producentów okien: integracja aplikacji do projektowania okien z programem WF-Mag

Dla producentów okien

Dla producentów okien

WF-Mag Prestiż WF-Mag Prestiż dla Windows

Aplikacja do zaawansowanej obsługi ewidencji magazynowej włącznie z obsługą zleceń produkcyjnych i zamówień.
Zastosowana platforma bazodanowa MS SQL Server umożliwia stosunkowo łatwą intergację z różnymi źródłami danych.
Zastosowana technologia raportowania Crystal Reports umożliwia wygenerowanie właściwie każdego potrzebnego zestawienia.

Nasze rozwiązania pobierają z aplikacji technologicznych do projektowania stolarki okiennej i przesyłają do bazy danych programu WF-Mag wszystkie dane, niezbędne do prowadzenia dokładnej ewidencji magazynowej, obsługi zamówień, produkcji i sprzedaży.
Pracują one w trybie transakcyjnym, zapewniając tym samym bezpieczną i jednoznaczną obsługę integracji.

Przykładowy opis wdrożenia systemu integracji danych dostępny jest na stronie serwisu Asseco WAPRO http://www.assecobs.pl/WAPRO/pl/5746/rp/34668.

Zobacz strony STOLCAD   STOLCAD

Integracja z programem WF-Mag realizowana jest poprzez odpowiednio przygotowane przez program STOLCAD tekstowe pliki wymiany.
Proces eksportu danych przebiega następująco:
- wybór w programie STOLCAD przygotowanych zamówień od odbiorców i przesłanie ich
  do plików wymiany;
- uruchomienie modułu integracji, odczytującego dane z plików wymiany i przesyłającego
  je do bazy danych programu WF-Mag.
Zastosowana technologia umożliwia łatwą kontrolę błędów i bardzo szybkie przetwarzanie danych.

Zobacz strony WH-OKNA   WINKHAUS WH-OKNA

Integracja z programem WF-Mag realizowana jest poprzez bezpośrednie przesyłanie danych pomiędzy bazami danych MS SQL.
Proces eksportu przebiega poprzez wybór przygotowanych w programie WH-OKNA zamówień zbiorczych i uruchomienie modułu wymiany danych z poziomu programu
WH-OKNA.
Zastosowana technologia oznacza dla użytkownika bardzo uproszczoną obsługę (jedno kliknięcie).

 
Copyright © "helper" Sławomir Hałka