Zobacz strony Asseco WAPRO

Programy Asseco WAPRO to zintegrowany komplet aplikacji do zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie Asseco WAPRO można wykorzystać w każdej branży.
Zobacz Porte

Otwórz swój program WF-Mag na świat!
System obsługi transakcji internetowych Porte to rozwiązanie zintegrowane z programem WF-Mag. Umożliwia łatwą i bezpieczną prezentację oferty w internecie oraz automatyzację zarządzania zamówieniami internetowymi.
Zobacz Helper Mobile

Aplikacja Helper Mobile to nowczesne rozwiązanie mobilne dla kolektorów danych klasy PDA, zintegrowane z programem WF-Mag. Wspiera obsługę wielu różnych procesów logistycznych: ewidencję ruchu towarów, realizację zamówień, zleceń produkcyjnych czy też inwentaryzację.

WAPRO i my

Zobacz w Asseco WAPRO

W lutym 2007 roku otrzymaliśmy tytuł Autoryzowanego Centrum Serwisowego Asseco WAPRO.

Aktualne wersje

dla Windows
WF-Mag 8.10.0
WF-FaKir 8.10.0
WF-KaPeR 8.10.0
WF-bEST 8.10.0
WF-GANG 8.10.0
WF-Analizy 8.10.0
WF-CRM 8.10.0
WF-Mag Mobile 2 8.10.0
dla DOS
WF-MAG 5.100
WF-GANG 3.700
WF-KaPeR 5.821

Asseco WAPRO Mobilna firma

Tutaj zobacz opis rozwiązania mobilnego
Asseco WAPRO.

Pobieranie

Ściągnij program, umożliwiający pobieranie najnowszych wersji oraz wersji DEMO programów Asseco WAPRO. Dzięki niemu będziesz zawsze na bieżąco.

Programy Asseco WAPRO

Programy Asseco WAPRO przeznaczone są do prowadzenia kompleksowej ewidencji działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Pomimo swojej niskiej ceny, posiadają wiele cech, właściwych dla produktów klasy ERP. Są to: programy do ewidencji obrotu towarowego, programy księgowe, kadry i płace oraz środki trwałe i amortyzacja. Poszczególne aplikacje tworzą zintegrowany system, umożliwiający współdzielenie i automatyczną wymianę danych między nimi.

WF-Mag Sprzedaż i magazyn

Program WF-Mag dla Windows przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

WF-Mag

WF-KaPeR Księga podatkowa i ryczałt

WF-KaPeR dla Windows jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Program umożliwia między innymi obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie samochodów i emisję dokumentów księgowych. WF-KaPeR dla Windows zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Program umożliwia ewidencję wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS.

WF-KaPeR

WF-FaKir Finanse i księgowość

WF-FaKir dla Windows jest programem przeznaczonym do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych. Może być również z powodzeniem stosowany w jednostkach budżetowych. Charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Skutecznie wspomaga prowadzenie ewidencji dokumentów oraz ułatwia analizę wyników finansowych firmy. W każdym momencie program umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszelkich zgromadzonych informacji.

WF-FaKir

WF-bEST Środki trwałe i amortyzacja

Program WF-bEST dla Windows przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz generowania not księgowych do programu finansowo księgowego. Wyposażony został w system raportów, umożliwiających łatwą prezentację danych w różnych ujęciach.

WF-bEST

WF-GANG Kadry i płace

WF-GANG dla Windows jest nowoczesną aplikacją do prowadzenia pełnej i zgodnej z wymogami przepisów ewidencji kadrowo-płacowej. Zapewnia możliwość budowania dowolnych schematów wynagrodzeń. Pracuje w oparciu w oparciu o zdefiniowane kalendarze czasu pracy. Umożliwia ewidencję nieobecności, współpracuje z elektronicznymi rejestratorami czasu pracy.

WF-GANG

WF-Analizy Analizy wielowymiarowe

Program WF-Analizy dla Windows to zaawansowany system wspomagania decyzji, dostarczający danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program przetwarza dane zgromadzone w bazach programów WF-Mag i WF-FaKir dla Windows, umożliwiając generowanie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz danych.
Współpracuje z programami WF-Mag dla Windows i WF-FaKir dla Windows z linii PRESTIŻ. Do poprawnej pracy wymaga także programu Microsoft Excel w wersji 2000 lub późniejszej, w którym prezentowane są wyniki zdefiniowanych w programie WF-Analizy wielowymiarowych struktur OLAP.

WF-Analizy

WF-CRM Zarządzanie relacjami z klientami

WF-CRM jest przeznaczony do zarządzania relacjami z klientami. Jest narzędziem pozwalającym usprawnić ogrom działań niezbędnych do pozyskiwania i utrzymywania dobrych relacji z klientami. Aplikacja jest przeznaczona dla firm, w których klient, jego oczekiwania i potrzeby stawiane są w centrum zainteresowania.
Umożliwia uzyskanie kompletnego obrazu relacji firmy z klientem tworząc wirtualny i uniwersalny model przedsiębiorstwa.

WF-CRM

W zależności od udostępnionej funkcjonalności, programy oferowane są w pięciu liniach produktowych.
 Asseco WAPRO START
Zestaw prostych aplikacji przeznaczony dla początkującej, małej firmy usługowo-handlowej. Każda z aplikacji umożliwia pracę wyłącznie na pojedynczym stanowisku. Uruchomienie oraz poznanie obsługi oprogramowania nie stwarza problemów również niedoświadczonym użytkownikom komputerów.
 Asseco WAPRO BIZNES
Linia produktów przeznaczona dla rozwijających się firm, zatrudniających kilku i więcej pracowników. Zawiera moduły funkcjonalne dedykowane różnym działom firmy, znakomicie wspierając i koordynując codzienną działalność całej organizacji. Umożliwia współpracę wielu użytkowników w ramach sieci komputerowej (wyjątkiem jest WF-KaPeR dla DOS).
 Asseco WAPRO PRESTIŻ
Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów. Znakomicie automatyzuje codzienną pracę nawet złożonej organizacji. Wspiera również menedżerów w podejmowaniu decyzji, udostępniając nowoczesne metody wielowymiarowej analizy danych. Umożliwia pracę w sieci lokalnej jak i przez Internet.
 Asseco WAPRO BIURO
Linia produktów dedykowana dla Biur Rachunkowych. Jest to linia Asseco WAPRO BIZNES, uzupełniona o specyficzne funkcje ułatwiające i automatyzujące proces obsługi licznych klientów biura. Umożliwia pracę w sieci lokalnej jak i przez Internet oraz obsługę dowolnej liczby podmiotów.
Wszystkie programy pracują na nowoczesnej i niezawodnej platformie baz danych - Microsoft SQL Server.
 Asseco WAPRO Mobilna firma
Nowoczesne rozwiązania mobilne.

 
Copyright © "helper" Sławomir Hałka