Na tej stronie stronie prezentujemy urządzenia peryferyjne, wspomagające procesy logistyki i magazynowania.
Przedstawione urządzenia ułatwiają oznaczanie i identyfikację produktów, przedmiotów czy też dokumentów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat oznaczania kodem kreskowym, zobacz strony
Instytutu Logistyki
i Magazynowania
.

Współpraca z programami

Program WF-Mag Prestiż marki Asseco WAPRO obsługuje wszystkie rodzaje prezentowanych urządzeń peryferyjnych.

Urządzenia peryferyjne

Kolektory danych

Kolektory danych służą do gromadzenia i przenoszenia informacji. Są wyposażone w czytnik kodów kreskowych, umożliwiający bezbłędną identyfikację przedmiotów (towarów).
Kolektory umożliwiają wprowadzanie różnych informacji o towarach. Najczęściej jest to ilość policzonego towaru.
Odpowiednio zaprogramowane kolektory umożliwiają również odczyt danych o towarach (nazwa, cena, stan magazynowy itd.). Istotną cechą jest możliwość przesyłania zgromadzonych danych do systemów ewidencji obrotu towarowego. Dzięki temu możliwa jest automatyzacja procesów ewidencyjnych, np.:
- wystawianie dokumentów magazynowych;
- sprawne przeprowadzanie inwentaryzacji.
Czytniki kodów kreskowych

Czytniki kodów kreskowych są niezbędnym narzędziem wszędzie tam, gdzie ewidencja przedmiotów i dokumentów prowadzona jest w oparciu o kody kreskowe. Stosowanie czytników ma wiele pozytywnych cech:
- umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację przedmiotów
  i dokumentów;
- znacznie przyspiesza proces wyszukiwania danych o przedmiocie
  ewidencji;
- ułatwia prowadzenie gospodarki magazynowej i ewidencji
  dokumentów.
Drukarki etykiet

Drukarki etykiet stosowane są przede wszystkim do wydruków etykiet, zawierających kod kreskowy produktów w następujących przypadkach:
- w punktach sprzedaży do oznaczenia kodem kreskowym
  produktów, które nie zostały oznaczone przez producenta;
- u producentów i konfekcjonerów do oznaczania produktów;
- we wszystkich przypadkach, gdzie do identyfikacji obiektów
  różnych ewidencji (ewidencje osób, dokumentów, przedmiotów)
  używa się kodów kreskowych.
Za pomocą tych drukarek można zamieszczać na etykietach kody kreskowe, opisy w formie tekstu i elementy graficzne. Połączenie drukarki z komputerem, wyposażonym w odpowiednie programy umożliwia automatyzację wydruków etykiet.
Wagi elektroniczne

Oprócz samego przedstawienia wyniku ważenia, wagi elektroniczne umożliwiają automatyzację tego procesu:
- wyliczanie należności za zważony towar w oparciu
  o zaprogramowane wcześniej ceny;
- przesłanie wyniku ważenia do kasy fiskalnej lub komputera;
- automatyczny wydruk etykiety z kodem kreskowym.
 
Copyright © "helper" Sławomir Hałka